VIDEN I KROPPEN

– FAGLIG VIDEN FORMIDLET IGENNEM CIRKUS OG FYSISK TEATER

I skoleåret 2017-2018 løber GLiMT´s hidtil største og mest ambitiøse undervisningsprojekt af stablen.
VIDEN I KROPPEN dribler bolden videre fra Skolereformens håb om, at det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes trivsel og læring i forhold til fagenes mål. I tæt samarbejde med Tårnby Kommune udvikles der 3 forskellige forløb for udskolingen på alle Tårnbys skoler (dog for udvalgte klasser).

Sammenhæng mellem faglig viden og fysisk bevægelse

De 3 forløb er alle kombinationer af skolefag og cirkus eller teaterdiscipliner:

  • Biologi, idræt og akrobatik
  • Dansk og fysisk teater
  • Matematik og jonglering

Igennem specielt udviklede forløb på 2-3 uger formidles faglig viden fra elevernes pensum på en anderledes, udfordrende, nyskabende og sjov måde, nemlig igennem teater og cirkusøvelser.

Udvikling og formidling

Der kører i alt 16 forløb for 16 klasser, og for hvert forløb udvikles forløbene videre. Ved slutningen af skoleåret samles al viden og erfaring fra forløbene i 3 forløbsmanualer, med præcise anvisninger på øvelser, billede og videomateriale, tekstmateriale der hører med og alt andet der behøves for at kunne køre lignende forløb i fremtiden.

Derefter bliver forløbsmanualerne tilbudt alle kommuner i landet gennem Nycirkus på Skemaets store netværk, samt de undervisningsportaler der er til rådighed, og enhver skolelærer kan hente materialet ned og lave et lignende forløb.

Kontakt GLiMT eller Nycirkus på Skemaet for mere information omkring forløbsmanualerne.

Viden i Kroppen er skabt i tæt samarbejde med Tårnby Kommune, samt Nycirkus på Skemaet og Aktør. De 3 forløb er skabt af Lars Lindegaard Gregersen, og udvikles sammen med Tårnby kommunes skolekonsulent Caroline Lund, Aktør´s Sine Sværdborg samt de medvirkende lærere.

 

Støtte:
Viden i Kroppen er støttet af: Undervisningsministeriets Åben Skole pulje, Tårnby Kommune og Nycirkus på Skemaet

Links:
WWW.TAARNBY.DK WWW.NYCIRKUSPAASKEMAET.DK WWW.AKTORKONSULENT.COM

Kontakt GLiMT